Proizvodi

Koristimo 12 automatiziranih linija, koje karakteriziraju ukupan proizvodni ciklus izrade profila, planova, stupića i stupova. Bojanje pojedinih komponenata vrši se u uređaju sa 4 kabine i to epoksi – poliesterskim prahom, od kojih jedna ima sustav brze promjene boje i polimerizacijsku komoru. Pojedinačni dio prvo se tretira procesom fosfo – odmašćivanja, pranja, ispiranja i stabilizacije u demineraliziranoj vodi, a zatim se suši u sušioniku.
S ciljem nadopunjenja ponude, određene vrste regala mogu se izraditi i od pocinčanog lima.

SKLADIŠNI
REGALI

VIŠERAZINSKI
REGALI

NOSAČI
PALETA

VISINSKE
PLATFORME

Cantilever
 

SKLADIŠTA
 

AUTOMATIZIRANA
SKLADIŠTA

ŠTANDOVI I RADNI
STOLOVI

REGALI SA
POKRETNOM BAZOM