REGALI SA POKRETNOM BAZOM

Kompaktirani sustavi omogućuju potpunu iskorištenost lokala koji služe za pohranu/skladištenje.

Sustav pohrane COMPACT-E (u svojoj elektromehaničkoj verziji) u skladu je sa Direktivom o Strojevima 89/392/CEE i njenim naknadnim nadopunama (98/37/CEE); štoviše, s obzirom na posebna tehnička rješenja koje ga karakteriziraju u potpunosti zadovoljava sigurnosne mjere zaštite zdravlja operatera na radnom mjestu u skladu sa propisom D.LGS.626/94.

Compact je dizajniran po najstrožim sigurnosnim propisima što ga čini potpuno sigurnim pri upotrebi, kako po aspektima važećih propisa zaštite na radu, tako i u pogledu zaštite mehanizacije.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Pokretne baze I mobilna kolica kližu na posebnim tračnicama vodilicama koje imaju i funkciju poravnavanja. Profilni dio tračnice maksimalno je prilagođen da služi kao kao nogostup i kao pristup kolicima, ili mobilnom stubištu. Duljina oblikovanih tračnica vodilica jednaka je ukupnom razvoju bilo kojeg pojedinačnog postrojenja, uključujući i prostor konzultacija.

Pokretna jedinica Kretanje kolica odvija se okretanjem malog volana koji se nalazi na prednjoj strani regala. Cjelokupni sustav kretanja projektiran je na način da eliminira bilo koje poprečno naprezanje konstrukcije.

Tračnice si izrađene od pocinčanog lima debljine 15/10 (1,5 mm) na način da nema izbočina koje bi mogle uzrokovati spoticanje operatera. Vodeća tračnica postavljena je samo na stražnjem dijelu uređaja, pa time nije neophodno postavljanje platformi koje su najčešće izrađene od drvenog materijala, čime se smanjuje rizik od požara.

 

ZAVRŠNA OBRADA

Arhivski regal
Elementi arhivskog regala izrađeni su od lakiranog lima savijenog u obliku slova “C” i prikovani su na prednjem kučištu kolica; visina 150 mm.

Prednje oblaganje
Lim je pričvršćen na stubove regala na način da ga se tamponira.

Stražnje oblaganje
Napravljeno je od ravnog lima pričvršćenog na stubove regala.

Klizna vrata (po izboru)
Na gornjem dijelu vrata postavljeni su klizni kotači napravljeni od visokootpornog plastičnog materijala. Montirani su na kliznim ležajevima kako bi se osiguralo jednostavno rukovanje s minimalnom razinom buke i optimalna trajnost.

 

SIGURNOST
Compact je dizajniran u skladu sa najstrožim sigurnosnim mjerama koje ga čine sigurnim za upotrebu, sa ciljem zaštite osoblja i mehanike. Opremljen je, također, fiksnim tipom zaštite vezanih za strukturu pojedinačnih kolica.