VISINSKE PLATFORME

To su samonosive čelične konstrukcije koje se sastoje od stubova, glavnih i pomoćnih greda, realizirane sa “personaliziranim” dizajnom za svakog kupca.
Za svaku realizaciju potreban je posebni strukturalni projektni obračun pri čemu se pazi na sve druge eventualne potrebe (prostor za manevre, osobine lokacije, svrha upotrebe), prilagođavajući dužinu greda, kao i visinu i poziciju kolona.
Svi priključci su povezani vijcima i nije predviđeno spajanje varenjem: zbog toga, strukture su uvijek spremne za rastavljanje i premještanje.

OSNOVNI KOMPONENTI
Osnovne i pomoćne grede izrađene su hladnom tehnikom profila C240x56x15x4 od čelika S235JR (EN10025).
Kolone su izrađene od zavarenih cijevi napravljenih hladnom tehnikom, dimenzija 120×120 od čelika S235JR.
Uspravni spregovi su u obliku križa Svetog Andrije, napravljeni od čeličnih ploča S235JR (EN10025).
Pješački prolaz sastavljen je od sendviča od 80 mm valovitog lima + Easy HR25 LUXE bilaminata.
Ograda je sastavljena od kolona 50×50.
Rukohvati i razdvajači napravljeni su od kromiranih čeličnih šipki.

STEPENIŠTA
Tvrtka Metalcoop je spremna proizvesti stepeništa veličine prilagođene potrebama kupca i u skladu sa važećim sigurnosnim standardima koji predviđaju maksimalnu udaljenost između pojedinačnih gazišta 200 mm, sa stepenikom ne manjim od 250 mm, izbjegavajući stepeništa koje imaju više od 15 stepenika.

OGRADE PO MJERI
Sigurnosne nagibne ili klizne ograde projektiraju se na bazi svakog konkretnog zahtjeva.

Soppalchi