AUTOMATIZIRANA SKLADIŠTA

Automatizirana skladišta omogućuju znatnu uštedu prostora i radne snage, pa se zbog toga obično preporučuju za kretanja visoke rotacije i gustoće. Kretanje robe obavlja se putem kompjuteriziranih uređaja sofisticiranog software-a sa pohranu i dohvat koji se kreću velikom brzinom u uskim prostorima i velikim visinama. Povezani su sa upravnim sustavom i omogućuju primanje informacija u realnom vremenu, kako o transakcijama tako i o zalihama. Optimalno iskorištenje prostora je vodeća točka od koje polazi realizacija svakog pojedinačnog projekta.